Termene importante:

Trimitere Rezumat: 10 februarie 2017
Data limita de înscriere a participanţilor cu rezumate acceptate: 24 februarie 2017
E-mail pentru depunerea abstract: organizare@congresdearomaterapieinromania.com

Detalii pentru elaborarea rezumatului: 

Rezumatul va fi redactat în limba engleză, ca document Word (nu se admite în format PDF), font Times New Roman, 12p , spațiere la 1,5 rânduri, aliniere justified. Articolele originale trebuie să aibă următoarea structură: Introducere, Material și metode, Rezultate, Concluzii, fără bibliografie, tabele şi figuri.

Cuvinte cheie: 3-5 cuvinte cheie.

Prenumele şi Numele autorului prezentator

Adresa pentru corespondență: e-mail.

IMPORTANT 

Verificați cu atenție conținutul rezumatului dumneavoastră, pentru a vă asigura că nu există erori gramaticale, ortografice sau științifice. După termenul limită de trimitere a rezumatelor, nu vor fi acceptate corecturi.

Participanții ale căror rezumate au fost acceptate, vor achita taxa de înregistrare conform prevederilor din capitolul Taxe.

Pentru redactarea rezumatului, vă rugăm folosiți modelul template de mai jos

Template-Abstract-CONGRES 2017